wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • Sznurek Wiki Anna Młynarz
  Wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI
  04-1050-1764-1000-0091-2194-1190
  NIP: 839-299-10-81
 • E-mail:kupuje@sznurekwiki.pl
 • Telefon666-231-626
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Sobota 10-18
Systemy płatności
 • Przelewy24

Regulamin

REGULAMIN dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sznurek Wiki.


Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sznurek Wiki 
prowadzonej przez sprzedawcę pod adresem https://sznurekwiki.pl

Sprzedawcą jest firma Sznurek Wiki, Anna Młynarz, z siedzibą w Siemianicach, 76-200, przy ul. Rumiankowej 27, Firma posiada nr NIP: 839-299-10-81, Regon: 368609606.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej:  kupuje@sznurekwiki.pl

- korzystając z ogólnodostępnego formularza kontaktowego na stronie
internetowej Sprzedawcy https://sznurekwiki.pl
- pod numerem telefonu: 666 231 626
- osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy


 

§ I Definicje


 

1. Regulamin – poniższy regulamin dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Sznurek Wiki, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego Sznurek Wiki w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca - Sznurek Wiki, Anna Młynarz, z siedzibą w Siemianicach, 76-200,
przy ul. Rumiankowej 27, Firma posiada nr NIP: 839-299-10-81, Regon: 368609606. Sprzedawca jest również usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane w Sklepie Internetowym Sznurek Wiki pod adresem https://sznurekwiki.pl
6. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w w Sklepie Internetowym Sznurek Wiki, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Sznurek Wiki
8. Sklep Internetowy  – strona internetowa dostępna pod adresem https://sznurekwiki.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, prowadzony przez Sprzedawcę.
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


 

§ II Zasady ogólne


 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w w Sklepie Internetowym Sznurek Wiki przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz wyrażenie zgody na umieszczenie w bazie danych Sklepu Internetowego Sznurek Wiki danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta. Powyższych czynności należy dokonać przed złożeniem Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawo do bycia „zapomnianym”, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Fanpage Sznurek Wiki https://facebook.com/sznurekwiki prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Towary oferowane na Fanpage Sznurek Wiki https://facebook.com/sznurekwiki oraz na stronie internetowej https://sznurekwiki.pl są wykonywane własnoręcznie a także szyte na maszynie, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie treści zamieszczone na Fanpage Sznurek Wiki https://facebook.com/sznurekwiki oraz na stronie internetowej https://sznurekwiki.pl, w tym cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę skutecznego Zamówienia Klienta.


 

§ III Składanie zamówień


 

1. Wszystkie ceny podane na Fanpage Sznurek Wiki https://facebook.com/sznurekwiki oraz na stronie https://sznurekwiki.pl są cenami brutto oznaczonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że jasno jest wskazane inaczej.
2. Zamówienia są przyjmowane przez wiadomość prywatną na Fanpage Sznurek Wiki pod adresem https://facebook.com/sznurekwiki
lub w Sklepie Internetowym pod adresem https://sznurekwiki.pl
3. Zamówienia można składać o dowolnej porze. ( dotyczy Sklepu Internetowego. Zamówienia przez FanPage można składać od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20 )
4. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji należy podać rodzaj towaru, ilość,
wybrać sposób dostawy oraz podać adres dostawy oraz dane kontaktowe odbiorcy:
Imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail.
5. Czas realizacji Zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy podany po złożeniu skutecznego zamówienia przez Klienta i jest ustalany indywidualnie o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
6. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy z płatnością przy odbiorze. Istnieją 2 formy zapłaty – przelew na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Sprzedawcy.
7. Złożone zamówienie, które nie zostanie opłacone w przeciągu 7 dni kalendarzowych zostaje automatycznie anulowane.
8. Czas realizacji zamówień personalizowanych liczony jest od momentu zaksięgowania ustalonej kwoty za każde takie zamówienie i jest ustalany indywidualnie.
9. Zamówienia ze statusem "płatne przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy", które nie zostaną odebrane w ciągu 7 dni kalendarzowych zostają anulowane.

10. Płatności za towar przyjmujemy wyłącznie po przedpłacie na konto. Nazwa banku oraz numer rachunku: ING BANK ŚLĄSKI 04-1050-1764-1000-0091-2194-1190


 


 

§ IV Koszty i termin wysyłki


 

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany podczas składania zamówienia.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich/ transportowych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) o czym jest informowany podczas składania zamówienia.


 

§ V Płatności


 

1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon.
2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przy pomocy bankowości online
na wskazany rachunek bankowy 
ING BANK ŚLĄSKI 04-1050-1764-1000-0091-2194-1190
lub za pomocą gotówki przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.
​​​​​​​

§ VI Odstąpienie od umowy


 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na wzorze zamieszczonym w zakładce FORMULARZE znajdującej się w stopce strony http://sznurekwiki.pl w dziale SZNURKI Z INFORMACJĄ
2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Po odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
4. Koszty odesłania zwracanego Towaru ponosi Konsument.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki poniesione przy zakupie. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, w jakim Konsument dokonał zapłaty za Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
8. Sprzedawca może uznać, że Konsument korzystał z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, w przypadku, gdy:
• zwrócony Towar posiada ślady użytkowania, np. Zabrudzenia, uszkodzenia chemiczne lub mechaniczne
9. Konsument nie może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.


 

§ VII Procedura reklamacji


 

1. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany albo naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru lub nie usunął wady.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.


 


 

§ VIII Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
3. Klienci mają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,
b) sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) cofnięcia zgody przetwarzania,
e) prawie do przenoszenia danych,
f) prawo do bycia „zapomnianym”,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane są przekazywane dobrowolnie, lecz brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na Fanpage Sznurek Wiki na Facebook pod adresem https://facebook.com/sznurekwiki


 


 

§ IX Zmiana Regulaminu


 

1. Klienci posiadający historię sprzedażową z firmą Sznurek Wiki Anna Młynarz, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniej transakcji nastąpiła zmiana Regulaminu dokonywania zakupów Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. Zamówienie, które wpłynie od Klienta po wprowadzonych zmianach w regulaminie automatycznie oznacza, iż Klient akceptuje nowe postanowienia regulaminu.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie może napisać do Sprzedawcy o tym fakcie co wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzanai zakupów w firmie Sznurek Wiki, Anna Młynarz.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


 

§ X Postanowienia końcowe


 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
a) Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.),
b) w odniesieniu do Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z póź. zm.),
c) w kwestii ochrony danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2018 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl